Vlastivěda 
V. B

Vlastivěda - zeměpisná část: pátek 1. vyučovací hodina

Na vyučování: sešit, učebnici Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy